Kyselina fosforečná CAS 13598-36-2

Kyselina fosforitá je sloučenina popsaná vzorcem H3PO3. Tato kyselina je diprotická (snadno ionizuje dva protony), ne triprotická, jak by mohla být navržena tímto vzorcem. Kyselina fosforečná je meziproduktem při přípravě dalších sloučenin fosforu.

H3PO3 je jasněji popsán strukturním vzorcem HPO (OH) 2. V pevném stavu, HP (O) (OH) 2 je tetrahedral s jedním kratším P = O svazek 148 pm a dva delší P-O (H) svazky 154 pm. Tento druh existuje v rovnováze s extrémně menším tautomerem P (OH) 3. IUPAC doporučuje, aby se tyto látky nazývaly kyselina fosforitá, zatímco dihydroxy forma se nazývá kyselina fosfonová. Pouze redukované sloučeniny fosforu se hlásí s koncem "ous".

Dalšími významnými oxykyselinami fosforu jsou kyselina fosforečná (H3PO4) a kyselina fosforitá (H3PO2). Redukované kyseliny fosforu podléhají podobnému tautomerismu zahrnující posuny H mezi O a P.

Název výrobku: Kyselina fosforečná
EINECS č. 237-066-7
Molekulový vzorec: H3PO3
Molekulová hmotnost: 81,9957
Strukturální vzorec:
Test: přinejmenším 99,0%
Teplota tání: 73 ° C
Balení: tkaný pytel 25kg
CAS č. 13598-36-2